Založiť webovú stránku alebo eShop

Potrebné doklady

Doklady -spotrebné úvery

Pôžičky do 4000€

-kópia OP

-kópia druhého dokladu totožnosti(CP,VP...)

-posledný výpis z účtu na ktorý klient dostáva mzdu, alebo 2výplatné pásky

-súhlas so spracovaním dosobných údajov

+starobný a výsluhový dôchodca, ak nedostáva dôchodok na účet, doložiť kópiu Rozhodnutia zo sociálnej poisťovne

+živnostník prikladá Potvrdenie o daňovej povinnosti SZČO

 

Pôžička nad 4000€

-kópia OP

-kópia druhého dokladu totožnosti

-posledný výpis z účtu

-potvrdenie o príjme

-kópia dokladu potvrdzujúceho meno a adresu klienta(SIPO,faktúra za telefón..)

-súhlas so spracovaním osobných údajov

+starobný a výsluhový dôchodca, ak nedostáva dôchodok na účet, doložiť kópiu Rozhodnutia zo sociálnej poisťovne

+živnostník prikladá Potvrdenie o daňovej povinnosti SZČO

 

TOPlist